Teuniswijk

In de Teuniswijk, het gebied gelegen tussen de Bisschop Hoensbroeckstraat, Veldenseweg en de Hogeweg in Venlo-Noord, zijn we in het voorjaar van 2019 gestart met de gefaseerde sloop van 126 verouderde portiekflats en 12 winkelruimtes om plaats te maken voor 68 grondgebonden sociale huurwoningen. Eind 2017 is het definitief sloopbesluit genomen.

Onderzoek
In 2016-2017 is er onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van de bijna 60 jaar oude portiekflats in de Sint Teuniswijk. Daarbij is gekeken naar de technische en bouwkundige aspecten, maar ook de energieprestaties, marktpositie en leefbaarheid. Ook zijn de meningen van de huidige bewoners en ondernemers opgehaald. Zowel Woonwenz als de meeste bewoners zijn van mening dat de flats op onder andere energiezuinigheid, gehorigheid en overlast onder de maat presteren en sloop (niet renovatie) de beste optie is.

Definitief sloopbesluit
Eind 2017 heeft het college van B&W en de gemeenteraad heeft ingestemd met het grootschalig herstructureringsplan in Venlo-Noord. Woonwenz wil namelijk de openbare ruimte rondom de huidige flats, waar de gemeente eigenaar van is, betrekken in het nieuwbouwplan. Na het positief besluit van de gemeenteraad heeft Woonwenz een definitief sloopbesluit genomen.

Voortgang
Het afgelopen jaar is er met de bewoners gesproken over zowel de optie sloop als de optie renoveren. Ook is er regelmatig contact met de bewonerswerkgroep. Nu er een definitief sloopbesluit is wordt er voor de huidige bewoners passende, vervangende woonruimte gezocht. Alle huurders worden thuis bezocht om hun verhuiswensen in kaart te brengen en er is voor hen een Sociaal Plan opgesteld. Daarnaast is er een buurtwoning in een flat geopend, waar de buurtcoƶrdinator van Woonwenz en eventuele partners bewoners op bepaalde tijden kan ontvangen.

Nieuwbouwplan
Op de vrijgekomen locatie worden vanaf eind 2019 in twee fasen 68 woningen gebouwd (10 eengezinswoningen, 44 levensloopbestendige woningen en 14 koopwoningen). Wanneer er meer bekend is rondom de verhuur en verkoop van de nieuwe huur- en koopwoningen, zal dat op onze website worden gepubliceerd. De gemeente zorgt voor de inrichting van het openbaar gebied.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden